Actie Voorwaarden

Actie voorwaarden voor onze facebook actie

  • De winnaar moet gelokaliseerd zijn in West of Oost-Vlaanderen.
  • De winnaar ontvangt een spanplafond geplaatst in een woning gelokaliseerd in Oost- of West-Vlaanderen
  • Het bedrag kan niet cash ontvangen worden. Enkel in plaatsing van een spanplafond of diensten van Spanlux.
  • Bij het plaatsen van het spanplafond, kunnen de foto’s worden gebruikt als publiciteitsmateriaal voor Spanlux.
  • Het plafond kan een maximale waarde hebben van €2500 en wordt berekent aan 70-80 euro per vierkante meter.
  • In het geval van een geschil met betrekking tot de competitie of de resultaten van de competitie, is de beslissing van Spanlux sluitend.
  • Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.